Dla podpór przy krawedziowych czy przy naroznych wykresy momentów zginajacych przestaja byc kolowo symetryczne

Dla podpór przy krawędziowych czy przy narożnych wykresy momentów zginających przestają być kołowo symetryczne. Niemniej jednak w wyniku analizy okazało się możliwe dopuszczając pewien błąd założenie, że wykresy te są kołowo-symetryczne, czyli założenie analogii kołowej rozkładu momentów zginających w strefie podporowej. Błąd ten nie jest duży, co dla przypadku podpory narożnej płyty kwadratowej o a/L = 1/3. Przyjęcie analogii kołowej uwarunkowuje co jest bardzo wygodne zbrojenie strefy podporowej jedynie w zależności od wartości reakcji podporowej i średnicy podpory. Okazało się, że w zakresie stosowanych w ustrojach płytowo-słupowych wielkości powierzchni podparcia, można z niewielkim błędem przyjąć stały zasięg strefy podporowej, tj. strefy, w której wartości momentów uzależnione są od wartości reakcji podporowej. Zasięg tej strefy ustalono na O,2L. Pozwala to, w połączeniu z omówioną uprzednio zasadą analogii koło wej stosunkowo łatwo określić średnią ilość zbrojenia w strefie podporowej. Względy praktyczne przemawiają za tym, aby zbrojenie płyty wykonywane było w postaci pasm o jednakowej gęstości zbrojenia, tak jak to ma miejsce np. w stropach grzybkowych. [przypisy: gięcie blach teoria, ile kosztuje wykopanie studni głębinowej, fotowoltaiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: fotowoltaiczne gięcie blach teoria ile kosztuje wykopanie studni głębinowej