Dobór piasków do asfaltów piaskowych

Dobór piasków do asfaltów piaskowych Piasek poddaje się analizie sitowej i ustala procentową zawartość każdej frakcji. Odrzuciwszy frakcję pozostającą na sicie nr 10 (ziarna powyżej 2,0 mm) i przechodzącą przez sito nr 200 (ziarna poniżej 0,074 mm) przelicza się pozostałość ponownie do 100% i charakteryzuje badany piasek punktem leżącym wewnątrz trójkąta równobocznego. W tym celu na prostopadłej do jednego z boków odmierzamy procent zawartości ziarn przechodzących przez sita nr 10, 20 i 30 (pozostaje na sicie nr 40); na prostopadłej do drugiego boku – procentową zawartość ziarn przechodzących przez sita nr 40 i 50 (pozostaje na sicie nr 80), wreszcie na prostopadłej do trzeciego boku – procentową zawartość ziarn przechodzących przez sita Ilłl 80 i 100 (pozostaje na sicie nr 200). [przypisy: olx koscian, żebra rozdzielcze, termostat do podłogówki ]

Powiązane tematy z artykułem: olx koscian termostat do podłogówki żebra rozdzielcze