Fabryka zuzywala bardzo duze ilosci elektrycznosci, glównie do produkcji karbidu

Zużycie pary w generatorach pracujących pod obciążeniem 18000 kW wynosiło 5,4 kg na kilowat; przy pracy pod obciążeniem 20000 kW zużycie pary podnosiło się do 5,6 a nawet 5,7 kg na kilowat. Fabryka zużywała bardzo duże ilości elektryczności, głównie do produkcji karbidu; przy pełnej pracy karbidowni zużycie energii elektrycznej wynosiło 176000 kW. Do produkcji chloru zużywano 15 000 kW, pozostałe zaś oddziały zużywały 50 000 kW. Dodatkowe ilości energii otrzymywano w razie potrzeby z innych fabryk. Chociaż w pierwotnym założeniu opisane zakłady miały produkować Bunę S3 oraz Bunę 32 i 85, produkowały one jednak również szereg innych chemikalii, głównie pochodne acetylenu, otrzymywano na przykład większe ilości chlorku winylu, a oprócz niego kwas octowy oraz tlenek etylenu. Produkowano bezwodnik ftalowy, trójchloroetylen, formaldehyd, styren oraz polistyren potrzebne do produkcji Buny S3. Zestawienie głównych produktów otrzymywanych w tych zakładach oraz ich możliwości produkcyjne. Oprócz tych głównych produktów otrzymywano również na małą skalę Nekal BX (sulfonian sodowy dwubutylonaftalenu) stosowany jako emulgator przy polimeryzacji Buny S oraz chlorek glinowy używany do produkcji etylobenzenu. Nekal otrzymywano z butanolu, naftalenu, kwasu siarkowego oraz oleum w ilości 300 ton miesięcznie. Chlorek glinowy produkowano z boksytu oraz fosgenu, ten zaś z bardzo czystego tlenku węgla otrzymywanego z koksu i tlenu. Były to więc typowo samowystarczalne zakłady zdolne produkować wiele różnych materiałów opartych głównie na karbidzie. Chociaż zakłady te były związane w pewnym stopniu z innymi gałęziami przemysłu znajdującymi się na tym samym obszarze, były one jednak oparte na przerobie podstawowych surowców na szereg ważnych dla gospodarki produktów chemicznych. [patrz też: olx koscian , oknoplast kraków , zamek magnetyczny do drzwi ]

Powiązane tematy z artykułem: oknoplast kraków olx koscian zamek magnetyczny do drzwi