kwas octowy

Do najważniejszych produktów i półproduktów otrzymywanych z acetylenu należą: 1. kwas octowy będący ważnym półproduktem stosowanym do otrzymywania sztucznego jedwabiu, syntetycznych tworzyw organicznych, barwników, materiałów wybuchowych itp. 2. alkohol etylowy stosowany jako rozpuszczalnik do barwników, materiałów wybuchowych i różnych chemikalii oraz jako paliwo do motorów; 3. aceton stosowany przy produkcji materiałów wybuchowych, lakierów oraz w wielu licznych procesach; 4. octan etylu będący najważniejszym rozpuszczalnikiem; 5. trójchloroetylen oraz wiele innych związków syntetycznych, plastyIikator6w, rozpuszczalników itp. Acetylen jest macierzystym materiałem wielu tworzyw syntetycznych, jak żywic etenoidowych, polichlorku winylu, polioctanu winylu itp. Jest on źródłem winylo- acetylenu, z którego otrzymujemy chloropren oraz wiele polimerów posiadających duże znaczenie techniczne. Jest on surowcem do produkcji sadzy acetylenowej, będącej podstawowym napełniaczem stosowanym w wielu gałęziach przemysłu, a szczególnie w przemyśle gumowym. [podobne: olx koscian , oknoplast kraków , zamek magnetyczny do drzwi ]

Powiązane tematy z artykułem: oknoplast kraków olx koscian zamek magnetyczny do drzwi