Najczesciej beda to sily styczne

Najczęściej będą to siły styczne. Siły styczne, przy pionowym obciążeniu zespołu płyt powstają wtedy, gdy każda z sąsiednich płyt, w przypadku myślowego ich rozdzielenia, odkształciłaby się pod wpływem przypadającego na nią obciążenia o inną wartość M ponieważ, ze względu na nierozdzielność, połączenia, odkształcenia wspólnej krawędzi sąsiednich płyt są zawsze jednakowe, muszą powstać dodatkowe siły krawędziowe T, które spowodują równość odkształceń wspólnej krawędzi sąsiednich płyt. Siły krawędziowe T powstaną nie tylko wtedy, gdy jednostkowe obciążenia sąsiednich płyt będą różne, ale także wtedy, gdy przy jednakowych jednostkowych obciążeniach sąsiednich płyt różnić się one będą materiałem będą miały inny współczynnik sprężystości. Siły krawędziowe powstają również wtedy, gdy zespół płyt jest zginany będzie to przedmiotem rozważań w p. 2. 2. Jak była już o tym mowa, każde obciążenie pionowe działa praktycznie zawsze na mimośrodzie, co z kolei prowadzi do wygięcia pierwotnie prostej krawędzi płyty. Jeżeli zespół płyt podzielimy myślowo na oddzielne płyty, to każda z nich w zależności od warunków obciążenia i podparcia wygnie się inaczej. Ponieważ wzdłuż wspólnych krawędzi, z uwagi na nierozdzielność połączenia, wygięcia sąsiednich płyt muszą być jednakowe pojawić się muszą dodatkowe siły, których działanie zapewnia te jednakowe wygięcia. Mogą to być siły: ścinające (poziomo) połączenie rozrywające czy wreszcie jednocześnie ścinające i rozrywające połączenie. [patrz też: oknoplast kraków, przenośniki kubełkowe, koszt budowy domu z drewna ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt budowy domu z drewna oknoplast kraków przenośniki kubełkowe