nawierzchnie dwuwarstwowe

Rodzaje konstrukcji nawierzchni z asfaltu piaskowego Następujące nawierzchnie mogą być układane z masy asfaltu piaskowego: 1) nawierzchnie jednowarstwowe o grubości 2,2 -7- 4 cm po zagęszczeniu (50 -7- 90 kg/m-) w zależności od obciążenia ruchem; W szczególnych przypadkach grubość nawierzchni jednowarstwowej może osiągnąć 5 cm (110 kg/m-); 2) nawierzchnie dwuwarstwowe, które przy grubości 4 -7- 8 cm należy układać w dwóch warstwach; warstwa dolna (wiążąca) powinna być wykonana z asfaltobetonu półścisłego lub otwartego o grubości 3 -7- 5,8 cm; dopuszcza się wykonanie warstwy dolnej ze smołobetonu półścisłego lub otwartego; 3) nawierzchnie trzywarstwowe, które przy grubości powyżej 8 cm powinny być układane w trzech warstwach; do warstw dolnych powinien być stosowany asfaltobeton otwarty lub półścisły; do warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię z asfaltu piaskowego, zależnie od grubości wyrównania, powinien być stosowany asfaltobeton gruboziarnisty, średnioziarnisty lub drobnoziarnisty. [przypisy: pilnik do drewna, ile kosztuje wykopanie studni głębinowej, bricomarche jarocin ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin ile kosztuje wykopanie studni głębinowej pilnik do drewna