Nawierzchnie z asfaltu piaskowego

Wszystkie trzy: prostopadłe przetną się w jednym punkcie charakterystycznym dla danego piasku. Położenie punktu odpowiadającego badanemu piaskowi, jak również piaskom o uziarnieniu przewidzianym dla ruchu ciężkiego oraz lekkiego. Gdy położenie punktu badanego piasku odbiega znacznie od położenia punktu (na który nastawia się u nas przeważnie w praktyce piaski stosowane do budowy nawierzchni), wówczas w celu otrzymania właściwego uziarnienia trzeba zmieszać ze sobą dwa, a nawet trzy rodzaje piasków. W tym celu ustala się dla każdego z nich odpowiadający mu punkt w trójkącie równobocznym, następnie wykreślnie oblicza się stosunek mieszaniny wyrażony w częściach dla każdego z badanych piasków. Stosunek ten ma na celu utworzenie mieszaniny, której punkt zbiega się z punktem – Projekt normy polskiej Nawierzchnie z asfaltu piaskowego PN-59/MK/3-9 rob. przewiduje, że rzędne mieszanki piasków dla masy asfaltu piaskowego powinny się przecinać w punkcie znajdującym się wewnątrz wieloboku ABCD w trójkącie uziarnienia . [przypisy: markizy tarasowe cena, oknoplast kraków, żebra rozdzielcze ]

Powiązane tematy z artykułem: markizy tarasowe cena oknoplast kraków żebra rozdzielcze