przepuszczanie alkoholu nad katalizatorem

Rozpatrując oba te procesy z punktu widzenia inżynierii chemicznej jasne jest, że ani zamiana alkoholu w stan pary, ani. przepuszczanie alkoholu nad katalizatorem nie jest procesem trudnym. Metody te stanowią kontrast w stosunku do skomplikowanych urządzeń wysokociśnieniowych, jakie muszą być stosowane przy otrzymywaniu pochodnych z ropy naftowej, jak również w stosunku do dość skomplikowanych syntez z acetylenu. Oczywiście we wszystkich tych procesach butadien musi być oddzielany i oczyszczany. Do otrzymywania GR-S (Buna S) musi być stosowany butadien o czystości 98,5010. Ciekawe jest porównanie poszczególnych procesów z punktu widzenia stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Zastosowanie etylenu do produkcji kauczuku syntetycznego. W chwili obecnej jednym z głównych surowców do otrzymywania butadienu, chloroprenu, żywic etenoidowych itp. jest acetylen produkowany z karbidu. Acetylen jest również otrzymywany w procesie uwodorniania węgla, odpadkowych produktów naftowych itp. Możemy także otrzymać go przez pirolizę metanu, którego światowa roczna produkcja wynosi około 10 milionów ton. Karbid jest jednym z najważniejszych surowców w przemyśle chemicznym. Przez wiele lat Niemcy opierali na karbidzie swoją produkcję aldehydu octowego, kwasu octowego i wielu innych chemikalli. Karbid jest podstawą przemysłu chemicznego, a szczególnie przemysłu kauczuku syntetycznego oraz syntetycznych tworzyw organicznych. [podobne: termostat do podłogówki , brikomarsze inowrocław , ile kosztuje wykopanie studni głębinowej ]

Powiązane tematy z artykułem: brikomarsze inowrocław ile kosztuje wykopanie studni głębinowej termostat do podłogówki