Przyrost mimosrodu ile zalezny jest od schematu statycznego plyt, przy czym najwieksze odksztalcenia dodatkowe wystepuja przy stalym mimosrodzie na wysokosci sciany

Przyrost mimośrodu ile zależny jest od schematu statycznego płyt, przy czym największe odkształcenia dodatkowe występują przy stałym mimośrodzie na wysokości ściany. Rośnie też odpowiednio wartość momentu. Pod wpływem działającego obciążenia występują nie tylko odkształcenia doraźne, ale także narastające z biegiem czasu pod wpływem pełzania betonu odkształcenia długotrwałe, co zmienia rozkład momentów w elemencie. Przykładowy wpływ pełzania na rozkład momentów w wyodrębnionych trzech kondygnacjach budynku. Przyjęto w normie BW-74/8812-01 współczynniki korygujące p zależne od wytrzymałości i odkształcalności betonu (rodzaju betonu) z uwzględnieniem wpływu obciążeń długotrwałych. Ostatecznie, wszystkie wymienione czynniki, a więc wpływ warunków podparcia, smukłości elementu, obciążeń długotrwałych oraz mimośrodów przyłożenia obciążenia, sprowadzić można do jednego współczynnika redukcyjnego rp zależnego bezpo rednio jedynie od A i względnych mimośrodów: ewg/hv i ewd/hv. Projektowana ściana betonowa musi spełniać jedynie warunek: gdzie: Sw – współczynnik pewności, N w – siła wypadkowa od obciążenia zewnętrznego, Rb – obliczeniowa wytrzymałość betonu płyty, przy czym jako ścianę betonową uznaje się ścianę, w której r, ~ 0,40% Fb, gdzie: Fz – pole przekroju zbrojenia, Fb pole przekroju ściany. W przypadku gdy niezależnie od obciążeń równomiernie rozłożonych działa na płytę ścienną siła skupiona przyłożona do płyty w odległości c (od nieusztywnionej krawędzi) mniejszej niż podwojona grubość płyty, płytę traktuje się jako zginaną dwukierunkowo. [więcej w: merkury sanok, bricomarche jarocin, żebra rozdzielcze ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin merkury sanok żebra rozdzielcze