Rozlozona mase nalezy walowac walcami

Przed ułożeniem masy brzegi wszelkich technicznych urządzeń znajdujących się na jezdni powinny być oczyszczone i powleczone gorącym asfaltem. Masę należy układać równomiernie na warstwie dolnej z asfalto-betonu gorącymi łopatami lub widłami (nie rzucać) i następnie równo i dokładnie rozgrabić talk, aby po uwałowaniu warstwa miała żądaną grubość. W pobliżu technicznych urządzeń (włazów, wentyli, wpustów) na wierzchnia asfaltowa powinna być na poziomie około 0,5 cm wyższym niż brzegi pokrywy, dokładnie ręcznie ubita, wygładzona i wykończona gorącymi ubijakami. Rozłożoną masę należy wałować walcami o obciążeniu bezwładnym lub wibracyjnym w celu dobrego zagęszczenia, aż do chwili otrzymania równej powierzchni, nie poddającej się pod naciskiem walca. Gotowa nawierzchnia nie może mieć gniazd źle wymieszanego wypełniacza lub miejsc o tłustej masie. W celu ostatecznego wykończenia nawierzchni należy ją posypać wypełniaczem wapiennym lub cementem. [podobne: gięcie blach teoria, olx limanowa, żebra rozdzielcze ]

Powiązane tematy z artykułem: gięcie blach teoria olx limanowa żebra rozdzielcze