Stosujac montaz wymuszony przyjmuje sie do obliczen dg = 0,4 cm

Stosując montaż wymuszony przyjmuje się do obliczeń dg = 0,4 cm. Jeżeli ustawienie płyt ściennych jest każdorazowo rektyfikowane za pomocą przyrządów geodezyjnych, to dg = 1,0 cm. Przy innych sposobach montażu elementów wielkopłytowych można, przy znacznej staranności wykonania, przyjmować dg = 1,5 cm. W budynkach monolitycznych wykonywanych w płaskich deskowaniach przestawnych dg = 1,5 cm, a w przypadku deskowań ślizgowych dg = 0,0 cm. Przykładowo wyniki pomiarów ustawienia ścian w budynku 10-kondygnacyjnym. Pod wpływem wzajemnego przesunięcia scan w złączu następuje przemieszczenie wypadkowej siły obciążającej P. Wielkość tego przemieszczenia zależy nie tylko od wzajemnego przesunięcia ścian, ale także od odkształcalności złącza. Przyjmuje się, że mimo śród położenia wypadkowej siły P względem geometrycznej osi ściany wynosi de = 0,5dg+dz. Długość odcinka dz zależy od konstrukcji złącza i wynosi w budynkach prefabrykowanych o d 0,015hv do 0,070hv, zaś w budynkach monolitycznych dz = O. W przypadku gdy ściana prefabrykowana opiera się na o wiele szerszej ścianie piwnic, przyjmuje się de = dz niezależnie od wielkości przesunięcia ścian dg. Niejednorodność cech wytrzymałościowych materiału ściany powoduje przesunięcie osi obojętnej ściany względem jej osi geometrycznej (oznacza to, że mimo przyłożenia obciążenia dokładnie w osi geometrycznej elementu naprężenia na obu przeciwległych krawędziach będą różne, dopiero przyłożenie obciążenia w osi obojętnej ściany pozwala otrzymać jednakowe naprężenia na obu jej krawędziach). [więcej w: bricomarche jarocin anodowane, gięcie blach teoria, bricomarche jarocin ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin gięcie blach teoria olx limanowa