Dla podpór przy krawedziowych czy przy naroznych wykresy momentów zginajacych przestaja byc kolowo symetryczne

Dla podpór przy krawędziowych czy przy narożnych wykresy momentów zginających przestają być kołowo symetryczne. Niemniej jednak w wyniku analizy okazało się możliwe dopuszczając pewien błąd założenie, że wykresy te są kołowo-symetryczne, czyli założenie analogii kołowej rozkładu momentów zginających w strefie podporowej. Błąd ten nie jest duży, co dla przypadku podpory narożnej płyty kwadratowej o a/L = 1/3. Przyjęcie analogii kołowej uwarunkowuje co jest bardzo wygodne zbrojenie strefy podporowej jedynie w zależności od wartości reakcji podporowej i średnicy podpory. Okazało się, że w zakresie stosowanych w ustrojach płytowo-słupowych wielkości powierzchni podparcia, można z niewielkim błędem przyjąć stały zasięg strefy podporowej, tj. Continue reading „Dla podpór przy krawedziowych czy przy naroznych wykresy momentów zginajacych przestaja byc kolowo symetryczne”

Plyty podparte w sposób niejedorodny

Płyty podparte w sposób niejedorodny Grubość płyt jednokierunkowo pracujących, przy większych ich rozpiętościach, dobierana być musi z warunku maksymalnych ugięć (spełnienie warunku nośności przy typowych obciążeniach nie stwarza trudności). Wprowadza to praktyczne ograniczenie stosowania żelbetowych płyt pełnych do rozpiętości 4,50-4,80 m. Dla większych rozpiętości konieczne się staje stosowanie płyt otworowych lub płyt sprężonych. Rozpiętość żelbetowych płyt pełnych (o grubości 14-16 cm) można zwiększyć przez wprowadzenie dodatkowych podpór pośrednich w postaci nośnych filarków międzyokiennych, nośnych ścianek działowych itp. Na przykład, system W k-70 wprowadza dodatkowe podpory, które pozwalają dla grubości płyty stropowej wynoszącej 115 cm osiągnąć rozpiętość równą 6 m. Continue reading „Plyty podparte w sposób niejedorodny”

Stosujac montaz wymuszony przyjmuje sie do obliczen dg = 0,4 cm

Stosując montaż wymuszony przyjmuje się do obliczeń dg = 0,4 cm. Jeżeli ustawienie płyt ściennych jest każdorazowo rektyfikowane za pomocą przyrządów geodezyjnych, to dg = 1,0 cm. Przy innych sposobach montażu elementów wielkopłytowych można, przy znacznej staranności wykonania, przyjmować dg = 1,5 cm. W budynkach monolitycznych wykonywanych w płaskich deskowaniach przestawnych dg = 1,5 cm, a w przypadku deskowań ślizgowych dg = 0,0 cm. Przykładowo wyniki pomiarów ustawienia ścian w budynku 10-kondygnacyjnym. Continue reading „Stosujac montaz wymuszony przyjmuje sie do obliczen dg = 0,4 cm”

Budownictwo i architektura : Zintegrowana Szkoła Budowlana

Zintegrowana Szkoła Budownictwa (InSB) niedawno uruchomiła swoją stronę internetową w ramach przygotowań do otwarcia 2014.
InSB będzie zlokalizowane w Chicago i utworzyło misję, aby za pomocą wspólnej i innowacyjnej platformy, poszerzyć wiedzę i kształcić studentów w zakresie architektury, inżynierii i budownictwa .
Skupiając się na wspólnym wysiłku, grupa osób, architektów i wychowawców, zjednoczyła się, aby ustanowić nowy sposób kształcenia studentów w zakresie architektury, inżynierii i edukacji budowlanej.
Śledź przerwę, aby dowiedzieć się więcej o programach i certyfikatach oferowanych przez InSB.
Szkoła zapewni studentom rygorystyczne studia akademickie, angażując, wspierając i wspierając kreatywność, innowacje i determinację, a jej wizją jest stać się instytucją pierwszego wyboru dla tych, którzy chcą zostać liderami w branży. Continue reading „Budownictwo i architektura : Zintegrowana Szkoła Budowlana”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Europejscy zwycięzcy konkursu Holcim Awards ogłoszeni w Mediolanie

Dzięki uprzejmości Holcim Foundation Zwycięzcy Holcim Award dla Europy zostali niedawno ogłoszeni w Mediolanie dla zrównoważonego budowania miejsc i innowacyjnych materiałów.
Nagrody Holcim Awards Gold 2011 dla Europy i 100 000 USD zostały przyznane niemieckim architektom zjednoczonym za projekt wpisany na listę UNESCO Museuminsel w sercu Berlina.
Plan miejski Flussbad naprawi obszar bogaty w dziedzictwo kulturowe, przekształcając nieużywane ramię rzeki Szprewy w naturalny 745-metrowy basen.
Projekt stworzy strefę pływacką równoważną 17 basenom olimpijskim.
i bezpośrednio poprawiają jakość życia w mieście i ekologię dróg wodnych. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Europejscy zwycięzcy konkursu Holcim Awards ogłoszeni w Mediolanie”

Nowoczesna architektura : Think Space: Moral Borders Competition

Dzięki uprzejmości Zagrzeb Society of Architects Zagrzebskie Towarzystwo Architektów rozpoczyna czwarty i ostatni konkurs na tegoroczny cykl Think Space.
Moralne granice.
W tegorocznym cyklu rocznym głównym tematem łączącym wszystkie cztery konkursy jest Granice opracowane przez Hrvoje Njirića, założyciela njiric + arhitekti z Zagrzebia, studia architektonicznego o międzynarodowej sławie i profesora wizytującego w szkołach architektonicznych na całym świecie, Moralne granice konkurencji stawiają zawodników na radykalnie zbadać współczesne warunki, wykraczając poza stereotypy, wzorce i typologie, które dowiodły swojej nieoperatywności, wykonując własne niedoskonałe obowiązki agentów obywatelskich w poszukiwaniu moralnie zróżnicowanych struktur niedrogich utopii.
Jeśli chcemy dzisiaj myśleć o architekturze jako projekcie społecznym, to wymaga ona pewnego wsparcia, bardziej niż kiedykolwiek.
Jeśli mamy skłonność do przekonania, że możliwe jest jego ponowne zainstalowanie, należy odpowiedzieć na kilka pytań. Continue reading „Nowoczesna architektura : Think Space: Moral Borders Competition”

Magazyn architektoniczny : Trzy zasady architektury ujawnione w „Niewidzialnych miastach” Italo Calvino

Karina Puente Frantzen Ah, Invisible Cities.
Dla wielu z nas powieść Italo Calvino z 1972 r.
Zastrzega sobie drogie miejsce w naszych bibliotekach, architektonicznych lub innych, z uwagi na żywe wspomnienia o miastach i ich ciekawostkach, dzięki uprzejmości pewnego Marco Polo, który opowiada Kublai Khana.
I chociaż książka nie pasuje do projektu pod względem tradycyjnego pisma architektonicznego, w ogóle sprzeciwia się ogólnej kategoryzacji, zastępując destylację miast, które zawiera, w wyraźne granice i cele.
Mimo to istnieje pewien rodzaj zmysłów apel, który uchwycony jest w szczegółach miejsc, prawdziwe piękno Niewidzialnych Miast polega na ukrywaniu w tych szczegółach podstawowych pojęć czasu, tożsamości i języka. Continue reading „Magazyn architektoniczny : Trzy zasady architektury ujawnione w „Niewidzialnych miastach” Italo Calvino”