naciag tasmy

naciąg taśmy – jeśli okaże się, że taśma jest wyciągnięta i nie posiada wystarczającego napięcia, należy ją naciągać za pomocą regulatora; naciągnąć taśmę należy dotąd, aż ruch jej zacznie się odbywać bez dostrzegalnego ślizgania się na bębnach. W czasie pracy operator powinien pilnować, aby: 1. wszystkie rolki tak robocze jak i jałowe obracały się; 2. taśma stale środkiem bębna; w przypadku jej zsuwania się należy niezwłocznie ruch zatrzymać i taśmę wyregulować albo za pomocą regulatora naciągu, albo też przestawiając rolki robocze i kierujące rolki jałowe; 3. resztki przenoszonego materiału nie przylepiały się do rolek i bębnów i nie zanieczyszczały ich, co może wywołać skrzywienie taśmy; 4. Continue reading „naciag tasmy”

Tasme zaklada sie w nastepujacy sposób

Od dokładności montażu, taśmy zależna jest zarówno jej długotrwałość jak też regularność pracy samego przenośnika. Taśmę zakłada się w następujący sposób: z początku taśmę rozwija się na wyrównanym miejscu i odmierza potrzebną jej długość. Następnie odsuwa się bęben napinający do skrajnego punktu wyjściowego, uzyskując w ten sposób najmniejszy odstęp pomiędzy środkami skrajnych bębnów, po czym wciąga się ,taśmę na rolki i układa równo bez skrzywienia. Taśma powinna być ściśle ustawiona w osi w stosunku do rolek podtrzymujących, zarówno roboczych jak i jałowych. W przypadku nie zachowania, tego brzegi taśmy mogą ulec uszkodzeniu od tarcia o podstawę przenośnika, powierzchnia zaś taśmy – od tarcia o krawędzie rolek ułożonych nieckowo, Przy układaniu taśmy końce jej umieszcza się po stronie nośnej (roboczej), po czym przystępuje się do jej naciągania. Continue reading „Tasme zaklada sie w nastepujacy sposób”

Kat pochylenia przenosnika

Przy przekroczeniu kąta pochylenia przenośnika ponad 10° w odniesieniu do poziomu wydajność przenośnika maleje; i tak, przy kącie pochylenia 15° wydajność wynosi 9,9 wydajności przenośnika poziomego, przy kącie zaś pochylenia 2. 5° – zaledwie 0,66. Kąt pochylenia przenośnika można powiększać tylko do oznaczonej granicy, w przeciwnym razie materiał będzie zsuwać z taśmy wstecz. Praktycznie mogą być stosowane następujące największe kąty nachylenia. taśmy przenośnika przy przenoszeniu różnego rodzaju materiałów: tłucznia grubego 27° piasku 28° -drobnego 31 ° betonu suchego 23°, żwiru 24° innego betonu 20° Wydajność przenośnika może być znacznie zwiększona w porównaniu do norm, jeśli powiększyć szybkość ruchu taśmy i zastosować bardziej korzystne jej załadowanie. Continue reading „Kat pochylenia przenosnika”

Ukladanie nawierzchni

Przewożenie masy Gotową masę należy jak najszybciej przewieźć na miejsce jej układania. Podczas transportu masę trzeba chronić i dostarczać w takich porcjach, aby zachowała na miejscu robót potrzebną temperaturę. Układanie nawierzchni Masę można układać w temperaturze powietrza me niższej niż + 5 oC. Temperatura wałowania masy nie powinna, być niższa niż 150 C. W czasie niepogody nie należy rozkładać masy i rozpoczynać wałowania. Continue reading „Ukladanie nawierzchni”

Rozlozona mase nalezy walowac walcami

Przed ułożeniem masy brzegi wszelkich technicznych urządzeń znajdujących się na jezdni powinny być oczyszczone i powleczone gorącym asfaltem. Masę należy układać równomiernie na warstwie dolnej z asfalto-betonu gorącymi łopatami lub widłami (nie rzucać) i następnie równo i dokładnie rozgrabić talk, aby po uwałowaniu warstwa miała żądaną grubość. W pobliżu technicznych urządzeń (włazów, wentyli, wpustów) na wierzchnia asfaltowa powinna być na poziomie około 0,5 cm wyższym niż brzegi pokrywy, dokładnie ręcznie ubita, wygładzona i wykończona gorącymi ubijakami. Rozłożoną masę należy wałować walcami o obciążeniu bezwładnym lub wibracyjnym w celu dobrego zagęszczenia, aż do chwili otrzymania równej powierzchni, nie poddającej się pod naciskiem walca. Gotowa nawierzchnia nie może mieć gniazd źle wymieszanego wypełniacza lub miejsc o tłustej masie. Continue reading „Rozlozona mase nalezy walowac walcami”

Stosujac montaz wymuszony przyjmuje sie do obliczen dg = 0,4 cm

Stosując montaż wymuszony przyjmuje się do obliczeń dg = 0,4 cm. Jeżeli ustawienie płyt ściennych jest każdorazowo rektyfikowane za pomocą przyrządów geodezyjnych, to dg = 1,0 cm. Przy innych sposobach montażu elementów wielkopłytowych można, przy znacznej staranności wykonania, przyjmować dg = 1,5 cm. W budynkach monolitycznych wykonywanych w płaskich deskowaniach przestawnych dg = 1,5 cm, a w przypadku deskowań ślizgowych dg = 0,0 cm. Przykładowo wyniki pomiarów ustawienia ścian w budynku 10-kondygnacyjnym. Continue reading „Stosujac montaz wymuszony przyjmuje sie do obliczen dg = 0,4 cm”

Warunki te spelniaja polaczenia monolityczne

Warunki te spełniają połączenia monolityczne, połączenia betonowe z wpustem, połączenia betonowe, w których ściana usztywniana wpuszczona jest na głębokość co najmniej 30 mm między ściany usztywniające, oraz połączenia żelbetowe, w których na wysokości kondygnacji zastosowano co najmniej 3 pręty we wzajemnych odległościach nie większych niż 80 cm. Na nośność ściennych płyt betonowych poddanych działam u obciążenia równomiernie rozłożonego, oprócz omówionych warunków podparcia, wpływają: mimośrody przyłożenia obciążenia, smukłość płyty oraz odkształcalność betonu z uwzględnieniem długotrwałego działania obciążenia. W płytach ściennych, ze względu na proporcje wymiarów Ch v/lv > 1/25) oraz stosunkowo duże mimośrody wstępne, nie musimy się obawiać utraty stateczności, tj. raptownego, prowadzącego do zniszczenia narastania odkształceń po przekroczeniu pewnej krytycznej wartości siły. Występuje natomiast ugięcie na skutek mimośrodowego przyłożenia siły obciążającej. Continue reading „Warunki te spelniaja polaczenia monolityczne”

Nowoczesna architektura : Nowa propozycja Art / Studio PA w Taipei City

Dzięki uprzejmości PA Studio PA (Process-based Architecture) Studio podzieliło się z nami swoją propozycją dla Nowego Muzeum Sztuki w Tajpej, które zdobyło wyróżnienie.
Ich projekt obejmuje ogromny sześcian na miejskim placu.
Wewnętrzna przestrzeń tego zawieszonego sześcianu jest zintegrowana i nie została podzielona na określone piętra, jak zwykłe budynki.
Składa się z kilku ruchliwych galerii, w których ściany zewnętrzne są również dobrym miejscem do wyświetlania dzieł sztuki.
Więcej zdjęć i architektów. Continue reading „Nowoczesna architektura : Nowa propozycja Art / Studio PA w Taipei City”

Architektura 21szego wieku : AD Round Up: Architektura edukacyjna Część VIII

Jest to nasz ósmy wybór wcześniejszych projektów edukacyjnych, a wciąż mamy świetne posty z 2009 roku! Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Erika Mann Elementary School / Die Baupiloten Po udanej modernizacji Szkoły Podstawowej Erika-Mann na Utrechter Strasse 25/27.
13347 Berlin, Baupiloten zaprojektowali wnętrze budynku na cały dzień.
Dzięki nowym krajobrazom wypoczynkowym i światom rekreacji, Baupiloten.
razem ze szkolnymi dziećmi. Continue reading „Architektura 21szego wieku : AD Round Up: Architektura edukacyjna Część VIII”