Asfalt lany

Asfalt lany Asfalt lany jest jedyną z mas bitumicznych stosowanych na gorąco, którą się układa przez rozlewanie bez wałowania. Masa gorąca po jej wyrównaniu do przewidzianej grubości i ostygnięciu stanowi nawierzchnię przydatną bezpośrednio do eksploatacji. Asfalt lany w pierwszej swej fazie rozwojowej składał się z tzw. mastyksu asfaltowego, tj. masy otrzymywanej z wymieszania na gorąco mączki bitumicznej z dodatkiem asfaltów, przeważnie pochodzenia naturalnego. Continue reading „Asfalt lany”

Wieksze momenty wystepuja wtedy, gdy obciazenie nie dziala na cala plyte, a na poszczególne zespoly pól

Większe momenty występują wtedy, gdy obciążenie nie działa na całą płytę, a na poszczególne zespoły pól. Ale nawet i wtedy maksymalne momenty przęsłowe są mniejsze o ok. 30% od momentów przęsłowych działających w płycie podpartej na dwu krawędziach. Zasadniczą kwestią w tego rodzaju płytach jest odpowiednie zaprojektowanie i skonstruowanie strefy przypodporowej. W tej bowiem strefie momenty zginające mają dużą wartość oraz występuje silna koncentracja naprężeń ścinających. Continue reading „Wieksze momenty wystepuja wtedy, gdy obciazenie nie dziala na cala plyte, a na poszczególne zespoly pól”

Zaklada sie tu, ze plyty nie wykonuja obrotu na podporze

Zakłada się tu, że płyty nie wykonują obrotu na podporze. Jeżeli występuje tylko częściowe utwierdzenie płyt na podporze poprzez dociśnięcie ich krawędzi płytami ściennymi wyższych kondygnacji to trzeba przyjąć, że płyta ma możliwość wykonania pewnego obrotu na podporze. Następuje wtedy przesunięcie wypadkowej reakcji płyty ku krawędziom płyty ściennej. Jeżeli podparcie płyty zapewnia zupełnie swobodny jej obrót na podporze. Kształt wykresu oddziaływań oraz ich zasięg c zależny jest od sztywności giętej stropu oraz cech sprężysto plastycznych materiałów, z których wykonane są strop i ściana. Continue reading „Zaklada sie tu, ze plyty nie wykonuja obrotu na podporze”

Przyrost mimosrodu ile zalezny jest od schematu statycznego plyt, przy czym najwieksze odksztalcenia dodatkowe wystepuja przy stalym mimosrodzie na wysokosci sciany

Przyrost mimośrodu ile zależny jest od schematu statycznego płyt, przy czym największe odkształcenia dodatkowe występują przy stałym mimośrodzie na wysokości ściany. Rośnie też odpowiednio wartość momentu. Pod wpływem działającego obciążenia występują nie tylko odkształcenia doraźne, ale także narastające z biegiem czasu pod wpływem pełzania betonu odkształcenia długotrwałe, co zmienia rozkład momentów w elemencie. Przykładowy wpływ pełzania na rozkład momentów w wyodrębnionych trzech kondygnacjach budynku. Przyjęto w normie BW-74/8812-01 współczynniki korygujące p zależne od wytrzymałości i odkształcalności betonu (rodzaju betonu) z uwzględnieniem wpływu obciążeń długotrwałych. Continue reading „Przyrost mimosrodu ile zalezny jest od schematu statycznego plyt, przy czym najwieksze odksztalcenia dodatkowe wystepuja przy stalym mimosrodzie na wysokosci sciany”

Nosnosc sciany w strefie zlacza poziomego

Nośność ściany w strefie złącza poziomego Niezależnie od sprawdzenia ściany jako całości – czego dokonujemy dla jej środkowej części – zachodzi konieczność sprawdzenia jej w strefie złącza poziomego. Szerokość powierzchni wsporczej płyty może być bowiem o wiele mniejsza niż jej grubość, a ponadto działa również szereg niekorzystnych wpływów dodatkowych. Współczynnik mH charakteryzuje nośność i odkształcalność złącza. Uwzględnia on szereg niezależnych wpływów, a mianowicie: – nierównomierność rozkładu naprężeń spowodowaną wpływem mimośrodu i odkształcalnością materiałów złącz (różne współczynniki sprężystości różnych części złącza: El =1= E2) – wpływ zaprawy jej grubości, powierzchni i wytrzymałości; – wpływ zwiększonej wytrzymałości betonu w miejscach lokalnych docisków; – wpływ rozciągania czoła płyty spowodowany obrotem stropu w złączu W wyniku przeprowadzonych badań, ustalono empiryczne warto ści współczynników mH w zależności od rodzaju zastosowanych złącz. Współczynniki te wahają się dla ścian zewnętrznych od 0,80 do 0,35, a dla ścian wewnętrznych od 0,80 do 0,50. Continue reading „Nosnosc sciany w strefie zlacza poziomego”

Budownictwo i architektura : WYSTAWA: Le Corbusier & amp; Pierre Jeanneret, tanie meble i inne przedmioty od Chandigarh

GENEVA Galerie Anton Meier zainaugurował pierwszą wystawę w Szwajcarii poświęconą dziełu Pierre Jeanneret 20 września w Palais de l Athénée.
Wystawa Projekt Chandigarh .
oferuje wybór mebli stworzonych dla kompleksu stolicy Chandigarh na granicy stanów Pendżab i Haryana w Indiach.
Mając na celu przedstawienie opinii publicznej wyraźniejszego publicznego wglądu w humanistyczną twórczość Pierre a Jeannereta, często przyćmionego przez jego wybitnego kuzyna, spektakl zawiera fragmenty ręcznie wykonane na miejscu dla nowej stolicy prezentowanej z rzadkimi meblami ulicznymi.
jak również symbole i odciski Le Corbusiera. Continue reading „Budownictwo i architektura : WYSTAWA: Le Corbusier & amp; Pierre Jeanneret, tanie meble i inne przedmioty od Chandigarh”

Nowoczesna architektura : AIA zdecydowanie wzywa do mniejszego kredytu, zauważa 30% spadek zatrudnienia architektów od 2008 roku

Budowa na WTC, przez ShinyThings VIA Flickr.
Używana na licencji Creative Commons AIA opublikowała kompleksowe spojrzenie na rolę budowanego środowiska w ożywieniu gospodarczym , podkreślając sześć konkretnych kroków politycznych, które będą generować miejsca pracy i przyczynią się do rozwoju amerykańskiej gospodarki.
Zbliżając się do inicjatywy głównego prezydenta Obamy w sprawie zatrudnienia, raport cytuje ekonomistę Uniwersytetu George a Masona, Stephena J.
Millera, który twierdzi, że każdy milion dolarów w nowych wydatkach na konstrukcję ma poparcie – 28,5 etatów w pełnym wymiarze godzin, przez cały rok.
Miller i AIA obwiniają za wąskie rynki kredytowe, które blokują potencjalny postęp w tej dziedzinie. Continue reading „Nowoczesna architektura : AIA zdecydowanie wzywa do mniejszego kredytu, zauważa 30% spadek zatrudnienia architektów od 2008 roku”

Architektura 21szego wieku : Skipark 360 ° / CF M Ller Architects & Berg Arkitektkontor

Dzięki uprzejmości CF M.
Ller Architects & Berg Arkitektkontor Szwedzki oddział CF M.
Ller Architects, we współpracy z Berg Arkitektkontor, zaprojektował nową, spektakularną atrakcję narciarską Szwecji, Skipark 360 °, największy na świecie kryty park narciarski ze stromym zjazdem o długości 700 m i spadkiem 160 m, dzięki czemu jest jedynym krytym stokiem narciarskim na świecie, który spełnia wymagania dotyczące organizacji Mistrzostw Świata.
Więcej architektów.
opis po przerwie. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Skipark 360 ° / CF M Ller Architects & Berg Arkitektkontor”

Nowoczesna architektura : Manzana de las Luces i wniosek dotyczący środowiska / ESTUDIO AISENSON + SMF

Dzięki uprzejmości ESTUDIO AISENSON + SMF ESTUDIO AISENSON + SMF udostępnił nam swoją pierwszą nagrodę w konkursie Krajowy Konkurs Apple of the Lights and the Environment. Budowa zestawu edilicio w Apple of the Lights jest jednym z historycznych miejsc o dużym znaczeniu w Buenos Aires.
Wierzą, że spojrzenie, które pozostawia współczesny znaczek w Apple of the Lights, który został skonsolidowany w różnych stuleciach naszej historii, nie może opierać się na uznaniu preegzystencji, wartości patronackiej zestawu i każdej jego części.
oraz w formalizacji jednoczesnej potrzeby dołączania do zestawu i określania go jako interwencji.
Więcej zdjęć i architektów. Continue reading „Nowoczesna architektura : Manzana de las Luces i wniosek dotyczący środowiska / ESTUDIO AISENSON + SMF”

Budownictwo wczoraj i dzis : 5710 Seria wykładów z towarzystwa

Dzięki uprzejmości 5710 Society 5710 (Fifty Seven Ten) Society niedawno ogłosił swoją serię wykładów na lata 2011-2012.
Seria rozpoczyna się od otwarcia 29 września i potrwa do 26 kwietnia.
Cykl wykładów odbędzie się w Scott Sutherland School of Architecture i The Built Environment w Aberdeen w Szkocji.
Jest organizacją non-profit prowadzoną przez studentów, która zaprasza gości do wykładu w szkole.
Mówcy zazwyczaj ćwiczą interesujących architektów uczniów i szkołę, a społeczeństwo dąży do stworzenia powiązania między edukacją architektoniczną a praktyką architektoniczną. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : 5710 Seria wykładów z towarzystwa”