Tasme zaklada sie w nastepujacy sposób

Od dokładności montażu, taśmy zależna jest zarówno jej długotrwałość jak też regularność pracy samego przenośnika. Taśmę zakłada się w następujący sposób: z początku taśmę rozwija się na wyrównanym miejscu i odmierza potrzebną jej długość. Następnie odsuwa się bęben napinający do skrajnego punktu wyjściowego, uzyskując w ten sposób najmniejszy odstęp pomiędzy środkami skrajnych bębnów, po czym wciąga się ,taśmę na rolki i układa równo bez skrzywienia. Taśma powinna być ściśle ustawiona w osi w stosunku do rolek podtrzymujących, zarówno roboczych jak i jałowych. W przypadku nie zachowania, tego brzegi taśmy mogą ulec uszkodzeniu od tarcia o podstawę przenośnika, powierzchnia zaś taśmy – od tarcia o krawędzie rolek ułożonych nieckowo, Przy układaniu taśmy końce jej umieszcza się po stronie nośnej (roboczej), po czym przystępuje się do jej naciągania. [patrz też: olx koscian, fotowoltaiczne, olx limanowa ]

Powiązane tematy z artykułem: fotowoltaiczne olx koscian olx limanowa