Ukladanie nawierzchni

Przewożenie masy Gotową masę należy jak najszybciej przewieźć na miejsce jej układania. Podczas transportu masę trzeba chronić i dostarczać w takich porcjach, aby zachowała na miejscu robót potrzebną temperaturę. Układanie nawierzchni Masę można układać w temperaturze powietrza me niższej niż + 5 oC. Temperatura wałowania masy nie powinna, być niższa niż 150 C. W czasie niepogody nie należy rozkładać masy i rozpoczynać wałowania. W razie nagłego deszczu i niemożności wstrzymania transportu, masa może być ułożona i wałowana, należy jednak bardzo starannie i długo ,wałować dany odcinek. W raporcie należy zaprotokołować, że dany odcinek wstał wykonany podczas deszczu. [podobne: olx limanowa, domowa stacja uzdatniania wody, olx głogów ]

Powiązane tematy z artykułem: domowa stacja uzdatniania wody olx głogów olx limanowa