W stropach podnoszonych, w miejscu teoretycznego podparcia plyty znajduje sie otwór na slup

W stropach podnoszonych, w miejscu teoretycznego podparcia płyty znajduje się otwór na słup. Siły z płyty przekazywane są na słup za pomocą stalowego kołnierza w betonowanego w płytę. Wykonanie otworu w płycie zmienia przebieg, momentów w strefie podporowej. Jeśli w płycie pełnej, podpartej na ograniczonym obszarze, momenty radialne m, i styczne m, mają na krawędzi podpory jednakową wartość, to wykonanie otworu na podporze prowadzi do gwałtownego wzrostu momentów stycznych m, na krawędzi tego otworu z jednoczesnym zmniejszeniem momentów radialnych m. Zadaniem kołnierza, obok względów konstrukcyjnych, jest złagodzenie spiętrzeń momentów niekorzystnych w przypadku konstrukcji z betonu. Idealny byłby tu kołnierz o tak dużej sztywności, że zastąpiłby ubytek betonu i doprowadził do zrównania momentów radialnych i stycznych. Zwykle jednak o doborze kołnierza decydują względy konstrukcyjne. Na przyjęcie obliczeniowej powierzchni podparcia wpły wa grubość płyty. Jak wynika z badań i obliczeń porównawczych, najwłaściwsze jest przyjęcie, że obliczeniowa średnica powierzchni podparcia jest równa Średnicy słupa zwiększonej o grubość płyty. W przypadku podpór znajdujących się wewnątrz obszaru płyty wielopolowej rozkład momentów zginających w strefie przypodporowej jest praktycznie kołowo-symetryczny nawet w przypadku siatki podpór, która nie jest siatką kwadratową. [podobne: zamek magnetyczny do drzwi, rozbudowa domu projekty, koszt wiercenia studni ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt wiercenia studni rozbudowa domu projekty zamek magnetyczny do drzwi