Wielkosc przesuniecia osi obojetnej wzgledem osi geometrycznej

Wielkość przesunięcia osi obojętnej względem osi geometrycznej przyjmuje się w budynkach z elementów wielkowymiarowych (BN-74j8812-Ol) jako: d2 = (0,02-0,04)hv. W przypadku gdy zapewniona jest jednorodność materiału w przekroju poprzecznym płyty (np. ściany wykonywane są w formach bateryjnych), lub gdy przesunięcie osi obojętnej powoduje zmniejszenie nierównomierności naprężeń w przekroju (np. ściany zewnętrzne produkowane w pozycji poziomej powierzchnią wewnętrzną do spodu formy przyjmuje się d2 = O. W czasie wykonywania ściany mogą powstać zmiany jej kształtu rzeczywistego w porównaniu z kształtem nominalnym. Dla ścian prefabrykowanych przyjmuje się, że odchyłka kształtu ściany w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ściany dl = 0,02 h/cm. Analogiczna odchyłka w budynkach monolitycznych a = 0,03T v cm. Ostatecznie mimośród działania sił P przekazywanych przez ścianę na węzeł wyniesie gdzie d= dt+d. Ściana obciążona jest na swojej górnej krawędzi siłami przekazywanymi poprzez strop. Istotne jest określenie miejsca przyłożenia tych sił. Zależne jest ono głównie od konstrukcji podparcia stropu na ścianie oraz sztywności giętej płyt stropowych. Jeżeli rozwiązanie konstrukcyjne podparcia płyt stropowych zapewnia uzyskanie ich ciągłości za pomocą odpowiedniego zbrojenia przejmującego występujące na podporze siły rozciągające, to można przyjąć, że reakcja płyty przekazana zostanie w połowie odcinka podparcia c. [hasła pokrewne: olx głogów głębinowej, olx głogów, bloczki keramzytowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki keramzytowe ile kosztuje wykopanie studni głębinowej olx głogów