Asfalt Jako lepiszcze asfaltowe

Uziarnienie piasku powinno mieścić się wewnątrz pola granicznych krzywych dla asfaltu piaskowego. Jako wypełniacz stosuje się mączki mineralne, najczęściej wapienne, pochodzące ze zmielenia Zwartych wapieni o właściwościach przepisanych normami dla wypełniaczy. Do nawierzchni kwasoodpornych z asfaltu piaskowego należy stosować wypełniacz nie podlegający działaniu kwa- sów (np. kwarcytowy, granitowy, bazaltowy). Asfalt Jako lepiszcze asfaltowe stosuje się asfalt drogowy D 35, D 50 i D 70 według PN-56/C-96170; do mas półplastycznych są stosowane asfalty D 35 i D 50, a do mas plastycznych asfalty D 50 i D 70. Zawartość asfaltu w masie powinna odpowiadać objętościowemu procentowi wolnych przestrzeni w kruszywie. Dopuszczalny jest nadmiar asfaltu. Jeżeli zawartość wolnych przestrzeni w kruszywie, obliczona w procentach objętościowych wynosi p%, to dopuszczalna ilość dodawanego asfaltu może się wahać objętościowo w granicach od p% do (p + + 2)%. [więcej w: olx głogów, fotowoltaiczne, domowa stacja uzdatniania wody ]

Powiązane tematy z artykułem: domowa stacja uzdatniania wody fotowoltaiczne olx głogów