Asfalt lany

Asfalt lany Asfalt lany jest jedyną z mas bitumicznych stosowanych na gorąco, którą się układa przez rozlewanie bez wałowania. Masa gorąca po jej wyrównaniu do przewidzianej grubości i ostygnięciu stanowi nawierzchnię przydatną bezpośrednio do eksploatacji. Asfalt lany w pierwszej swej fazie rozwojowej składał się z tzw. mastyksu asfaltowego, tj. masy otrzymywanej z wymieszania na gorąco mączki bitumicznej z dodatkiem asfaltów, przeważnie pochodzenia naturalnego. Mastyks w bryłach był następnie topiony w kotłach i mieszany z piaskiem oraz z grubszym kruszywem w stosunku ustalonym receptą. Przygotowane masy asfaltu lanego i jej skład miało przeważnie charakter empiryczny. Stopniowo rozwój asfaltu lanego poszedł w kierunku doboru poszczególnych jego składników według ściśle określonych zasad, które ustalono wraz z rozwojem teoretycznych podstaw betonów asfaltowych. Z tego względu największe znaczenie osiągnął asfalt lany, tzw. syntetyczny, otrzymywany z wymieszania asfaltu ponaftowego z mączką wapienną, piaskiem •i grubszym kruszywem. [więcej w: rozbudowa domu projekty, żebra rozdzielcze, ile kosztuje wykopanie studni głębinowej ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje wykopanie studni głębinowej rozbudowa domu projekty żebra rozdzielcze