Dopuszczalna zawartosc pylów

Piasek może być kopalny, rzeczny lub z kruszenia skał. Nie powinien zawierać części organicznych, zanieczyszczeń pylastych lub gliniastych oraz zwietrzałych ziarn mineralnych. Dopuszczalna zawartość pyłów nie powinna przekraczać 3%; przez pył należy rozumieć zanieczyszczenia określone przez płukanie według PN; B-196. Zawartość ziarn powyżej 2 mm w piasku kopalnym lub rzecznym nie powinna: przekraczać 10%, a ziarn poniżej 0,074 mm – 5%. W piaskach kruszonych ilości te powinny odpowiednio wynosić 10 i 20% w stosunku do ciężaru odpowiedniego gatunku piasku. [podobne: domowa stacja uzdatniania wody, pilnik do drewna, brikomarsze inowrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: brikomarsze inowrocław domowa stacja uzdatniania wody pilnik do drewna