Jezeli wprowadzimy usztywnienie na dwu krawedziach pionowych to mozliwosci odksztalcenia takiej plyty ulegaja jeszcze wiekszym ograniczeniom

Jeżeli wprowadzimy usztywnienie na dwu krawędziach pionowych to możliwości odkształcenia takiej płyty ulegają jeszcze większym ograniczeniom. Największą swobodę odkształceń ma przekrój środkowy, tzn. przekrój w osi symetrii płyty, dlatego też on właśnie decyduje o nośności płyty. W miarę wydłużenia płyty, a więc oddalania się przekroju środkowego płyty od usztywnionych krawędzi pionowych, zmniejsza się ich wpływ na przekrój środkowy. Przyjmuje się, że jeżeli przekrój środkowy jest oddalony od usztywnionych krawędzi pionowych więcej niż na wysokość płyty, to wpływ usztywnienia krawędzi pionowych na przekrój środkowy zanika, czyli k = 1. Przebieg zmienności wartości współczynnika k dla b < 21vp. Aby można było ścianę traktować jako usztywnioną pionowymi krawędziami, ściana taka nie może składać się z części, ani też być zarysowana. Rysa w ścianie dzieli ją na niezależnie pracujące części i powoduje, że zamias t rozważać ścianę usztywnioną wzdłuż dwu krawędzi pionowych, będziemy mieli do czynienia z dwiema ścianami, każdą usztywnioną wzdłuż jednej krawędzi pionowej. Dlatego też przy większych ścianach wprowadza się zbrojenie poziome przeciwdziałające powstawaniu pionowych. Ściana usztywniona na krawędziach pionowych nie powinna być perforowana, a jeżeli istnieją w niej otwory, to wysokość żadnego z nich nie może przekroczyć lvp/4, zaś całkowita powierzchnia otworów nie może przekraczać 0,1 powierzchni ściany. W przeciwnym razie, obszar wpływu usztywnienia wzdłuż krawędzi pionowej rozciąga się : - do krawędzi otworu, - do odległości vp od krawędzi podpartej. [więcej w: domowa stacja uzdatniania wody, merkury sanok, fotowoltaiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: domowa stacja uzdatniania wody fotowoltaiczne merkury sanok