Metoda Szukiewicza

Metoda Szukiewicza . W metodzie tej stosuje się tylko alkohol, który w stanie pary przechodzi nad katalizator w temperaturze 4000C dając butadien. Otrzymany butadien oddziela się następnie od innych produktów reakcji. Aparatura jest podobna do aparatury poprzednio opisanej; składa się ona z wielu rur długości 300 cm, o średnicy 1,5 cala, ogrzewanych przeponowo za pomocą soli stopionej. Katalizator regeneruje się przez spalenie osiadłego na nim węgla w strumieniu powietrza. Jako katalizator stosuje się sole uranowe. Zaletą tej metody jest jednostopniowa konwersja alkoholu na butadien, przy czym wydajność konwersji wynosi 75%. Wydajność butadienu wynosi około 1 kg z 4,5 l 95-procentowego alkoholu etylowego; istnieją możliwości podniesienia wydajności do 1,1 kg butadienu z 4,5 l alkoholu. Produkty uboczne składają się głównie z etylenu, butylenu i wody. Surowy produkt zawiera 80% butadienu; po oczyszczeniu, które jest stosunkowo łatwe, otrzymujemy butadien 99,5010. Ilość otrzymywanego w procesie etylenu wystarcza do produkcji odpowiedniej ilości etylobenzenu, z którego otrzymujemy styren stosowany do produkcji z butadienu Buny S. [hasła pokrewne: termostat do podłogówki , brikomarsze inowrocław , ile kosztuje wykopanie studni głębinowej ]

Powiązane tematy z artykułem: brikomarsze inowrocław ile kosztuje wykopanie studni głębinowej termostat do podłogówki