Nawierzchnie z asfaltu piaskowego

Nawierzchnie z asfaltu piaskowego były w okresie międzywojennym dość szeroko stosowane z bardzo dobrymi wynikami zachowania się pod działaniem ruchu; w okresie powojennym zostały zaniechane ze względu na podatność do odkształceń i wygładzania się. Obecnie jednak znów zaczynają być budowane, co należy uznać za celowe zarówno ze względów ekonomicznych, jak i technicznych. Ten rodzaj nawierzchni może znaleźć szerokie zastosowanie zwłaszcza w tych miejscach budowy, w pobliżu których znajdują się złoża piasków o odpowiednim uziarnieniu. W oparciu o doświadczenia dotyczące zasad projektowania i zachowania się tego typu nawierzchni w eksploatacji, należy dążyć: 1) do wznowienia budowy nawierzchni z asfaltu piaskowego w warunkach dla niej właściwych, z jednoczesnym opracowaniem metod nadania szorstkości nawierzchni, 2) zachowania metod projektowania masy zgodnie z poprzednio podanymi zasadami, z dążeniem do stosowania asfaltów o niższej penetracji, w celu nadania nawierzchni większej stabilności i odporności na odkształcenia plastyczne oraz powiązanie składu masy z jej właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. [patrz też: brikomarsze inowrocław, gięcie blach teoria, merkury sanok ]

Powiązane tematy z artykułem: brikomarsze inowrocław gięcie blach teoria merkury sanok