Nosne elementy pionowe

Nośne elementy pionowe Omówimy tu zasady przekazywania obciążeń i pracę statyczno wytrzymałościową ścian i słupów. 2. 1. 3. 1. Zasady rozkładania obciążeń W większości przypadków obciążenie ze stropów przekazywane jest na ściany w postawie obciążeń ciągłych (równomiernych, trapezowych, trójkątnych). Przy działaniu obciążeń skupionych zaleca się przyjmowanie wyodrębnionej myślowo powierzchni przejmującej obciążenia przez płaszczyzny nachylone do pionu pod kątem a, takim, że tga = 1/1,5. Jeżeli obciążenie przyłożone jest na krawędzi ściany za pośrednictwem żelbetowego wieńca, to przyjąć można, że działa ono na szerokości równej podwojonej wysokości tego wieńca. Rozkład naprężeń pochodzących od sił statycznych do krawędzi ściany przyjmuje się ograniczając odcinki przenoszące obciążenia 4 m i 20% wysokości budynku. Jedynie wyjątkowo przy przekazywaniu sił pionowych z jednej płyty ściennej na drugą, położo nej niżej, nie występuje mimośrodowe działanie tych sił. Wielkość mimośrodu zależy od wielu czynników, z których główne to: przesunięcie wzajemne płyt ściennych, niedokładności geometrii wykonania płyt, wpływ niejednorodności materiału ściany oraz wpływ odkształcalności samego połączenia. Wzajemne przesunięcie ścian w złączu – dg zależy od sposobu montażu i wymiarów elementu ściennego. [podobne: olx koscian, domowa stacja uzdatniania wody, przenośniki kubełkowe ]

Powiązane tematy z artykułem: domowa stacja uzdatniania wody olx koscian przenośniki kubełkowe