Nosnosc sciany w strefie zlacza poziomego

Nośność ściany w strefie złącza poziomego Niezależnie od sprawdzenia ściany jako całości – czego dokonujemy dla jej środkowej części – zachodzi konieczność sprawdzenia jej w strefie złącza poziomego. Szerokość powierzchni wsporczej płyty może być bowiem o wiele mniejsza niż jej grubość, a ponadto działa również szereg niekorzystnych wpływów dodatkowych. Współczynnik mH charakteryzuje nośność i odkształcalność złącza. Uwzględnia on szereg niezależnych wpływów, a mianowicie: – nierównomierność rozkładu naprężeń spowodowaną wpływem mimośrodu i odkształcalnością materiałów złącz (różne współczynniki sprężystości różnych części złącza: El =1= E2) – wpływ zaprawy jej grubości, powierzchni i wytrzymałości; – wpływ zwiększonej wytrzymałości betonu w miejscach lokalnych docisków; – wpływ rozciągania czoła płyty spowodowany obrotem stropu w złączu W wyniku przeprowadzonych badań, ustalono empiryczne warto ści współczynników mH w zależności od rodzaju zastosowanych złącz. Współczynniki te wahają się dla ścian zewnętrznych od 0,80 do 0,35, a dla ścian wewnętrznych od 0,80 do 0,50. Przy zastosowaniu ścian żelbetowych nośność ściany w strefie złącza wzrasta o czynnik e4Fz QrmH, gdzie: Fz i Qr pole przekroju i granica plastyczności pionowego z rojenia płyty znajdującego się w warstwie sąsiadującej z powierzchnią wsporczą. Jeżeli rozwiązanie złącza jest tego typu, to grubość spoiny g = 0,17 h; (h; – grubości ściany), to sprawdzić należy nośność połączenia z uwagi na wytrzymałość betonu w spoinie. [więcej w: oknoplast kraków, żebra rozdzielcze, bloczki keramzytowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki keramzytowe oknoplast kraków żebra rozdzielcze