Nosnosc sciany

Nośność ściany Obciążenia ścian nośnych rozpatrywaliśmy dotąd lokalnie, biorąc pod uwagę tylko punkt przyłożenia siły. Przystępując do wymiarowania elementu rozważyć musimy nie tylko bezpośrednie działanie obciążeń na ten element, ale także wpływ na rozważany element obciążenia pozostałych elementów np. ścian i stropów położonych wyżej. Jest to zadanie trudne, toteż normy krajowe wpływy te pomijają, przyjmując przegubowe podparcie ściany. W zależności od metody obliczeń przyjmuje się albo przegubowe oparcie stropów na ścianie, a więc stałe położenie wypadkowej sił obciążających ścianę, albo uwzględnia się wpływ ciągłości złącz między stropami przez odpowiednią zmianę mimośrodu siły wypadkowej. W rzeczywistości ściana pracuje jak przegubowo podparta na obu końcach jedynie w stadium montażu rozważanej kondygnacji. W stadium eksploatacji mamy zawsze do czynienia ze schematem mniej lub więcej ciągłym. Przyjmuj c dla uproszczenia, że mamy do czynienia z ustrojem płaskim oraz że węzły ustroju, bezpośrednio po zmontowaniu każdej kondygnacji, ulegają zesztywnieniu. Uzyskane rezultaty odnosić się mogą tylko do takich przypadków, w których środkami konstrukcyjnymi zapewniono pełną sztywność węzłów, niemniej dają pewien pogląd na wpływ sztywności węzłów na rozkład momentów w ścianie. [przypisy: markizy tarasowe cena, merkury sanok, koszt wiercenia studni ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt wiercenia studni markizy tarasowe cena merkury sanok