Sprawdza sie wtedy na zginanie dwukierunkowe myslowo wydzielony slup

Sprawdza się wtedy na zginanie dwukierunkowe myślowo wydzielony słup, którego szerokość licząc od nieusztywnionej krawędzi, nie może być większa niż: – 3/4 wysokości płyty ściennej, tj. 0,751vp, – szerokość pojedynczej płyty, – odległość od nieusztywnionej krawędzi do krawędzi najbliższego otworu. Przyłożenie siły skupionej wymaga za każdym razem sprawdzenia naprężeń w strefie docisku. Wymaga się zachowania warunku gdzie: s w – współczynnik pewności, N m – siła skupiona, Rb – obliczeniowa wytrzymałość betonu płyty ściennej, OJ – współczynnik zwiększający Fd – pole powierzchni, na które działa obciążenie skupione, F – pole powierzchni współpracującej przy przejmowaniu pionowego. W przypadku gdy obciążenie skupione nie jest przykładane w sposób równomierny, np. gdy pochodzi od reakcji niezbyt silnej belki, rozkład obciążenia ma wtedy kształt zbliżony do trójkąta, współczynnik OJ należy zmniejszyć (wg normy PN/B-03264 o 25%). Jak wynika z ostatnich badań, podanych wzorów nie można stosować w przypadku obciążeń rozłożonych liniowo (gdy szerokość obciążenia nie przekracza kilku centymetrów). Współczynnik OJ przyjmuje wtedy wartości często mniejsze od jedności. Zdaniem autora, konieczne jest przy określeniu powierzchni F respektowanie stosowanego dawniej warunku, że środki ciężkości powierzchni F i Fd powinny się pokrywać. Jeżeli ilość zbrojenia podłużnego w płycie jest większa niż 0,40% Eh, to płytę taką należy wymiarować jako żelbetową. Miarodajny dla wymiarowania mimośród e ; określa się na poziomie 2/3 wysokości płyty ze wzoru: ew = e2+0,67(el-e2), przy założeniu, że el e2 odpowiednio większy i mniejszy mimośród na górnej i dolnej krawędzi. [podobne: koszt budowy domu z drewna, rozbudowa domu projekty, bricomarche jarocin ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin koszt budowy domu z drewna rozbudowa domu projekty