Temperatura piasku przed dodaniem wypelniacza i asfaltu

Dla dróg pozamiejskich nadmiar asfaltu powinien być większy niż na drogach miejskich i osiedlach. Przygotowanie mas Przygotowanie masy polega na: a) podgrzaniu piasku i usunięciu ziarn powyżej 2 mm oraz zanieczyszczeń pyłowych, b) wymieszaniu z wypełniaczem, c) otoczeniu w mieszarce gorącym asfaltem. Temperatura piasku przed dodaniem wypełniacza i asfaltu powinna wynosić 190 -; – 220 oC. Temperatura asfaltu nie może przekraczać 180 Oc dla asfaltu D 35, a dla asfaltu D 50 – 165 C, wreszcie 155 C dla asfaltu D 70. Masa powinna być jednorodna, wykazywać dobre otoczenie ziarn asfaltem, nie może mieć skupień ani grudek nie wymieszanego wypełniacza lub przypadkowych zanieczyszczeń. Temperatura gotowej- masy powinna wynosić 150 -; – 180 oC. Rodzaj masy asfaltu piaskowego Projekt normy PN-59/MK/3-9 rob. przewiduje: 1) masę półplastyczną wytwarzaną z dobranej laboratoryjnie mieszaniny piasku, mączki mineralnej i asfaltu D 35 lub D 50, jednak o penetracji nie przekraczającej 45 0; masę półplastyczną stosuje się do budowy jednowarstwowych powierzchni dywaników o- grubości 2,5 -; – 5,5 cm (60 -; – 130 kg/rn-) lub do warstw ścieralnych grubości 2,0 -; – 3,5 cm (48 -; – 85 kg/m-) w nawierzchniach wielowarstwowych; 2) masę plastyczną wytwarzaną z dobranej laboratoryjnie mieszaniny piasku, mączki mineralnej i asfaltu D 50 lub D 70; masę plastyczną z asfaltem D 50 stosuje się do warstw grubości 1,5 -; – 2,0 cm (35 -; – 50 kg/m2) zamykających nawierzchnię bitumiczną, i warstw grubości 1,0 -; – 1,5 cm (25 -; – 35 kg/m-) służących do związania grysów bitumicznych przy wykonywaniu szorstkich dywaników; masę plastyczną z asfaltem D 70 jako lepiszczem stosuje się do warstw zamykających, jak poprzednio, lecz o grubości mniejszej niż 1,5 cm (30 kg/m-). [hasła pokrewne: termostat do podłogówki, fotowoltaiczne, olx głogów ]

Powiązane tematy z artykułem: fotowoltaiczne olx głogów termostat do podłogówki