Wieksze momenty wystepuja wtedy, gdy obciazenie nie dziala na cala plyte, a na poszczególne zespoly pól

Większe momenty występują wtedy, gdy obciążenie nie działa na całą płytę, a na poszczególne zespoły pól. Ale nawet i wtedy maksymalne momenty przęsłowe są mniejsze o ok. 30% od momentów przęsłowych działających w płycie podpartej na dwu krawędziach. Zasadniczą kwestią w tego rodzaju płytach jest odpowiednie zaprojektowanie i skonstruowanie strefy przypodporowej. W tej bowiem strefie momenty zginające mają dużą wartość oraz występuje silna koncentracja naprężeń ścinających. O wartości momentów zginających w strefie podporowej decyduje wielkość powierzchni podparcia. Promień pola powierzchni podparcia w ustrojach płytowo-słupowych jest mały i nie przekracza 1/20 rozpiętości, czyli r/L 0,05. W takim przypadku wpływ wielkości pola powierzchni podparcia ogranicza się do najbliższego otoczenia podparcia, czyli do tzw. strefy podporowej a nie uwidacznia się praktycznie w pozostałych częściach płyty. Na tym właśnie twierdzeniu opart o szereg przybliżonych metod obliczania tego rodzaju stropów. Strop traktuje się jako jednorodną płytę punktowo podpartą, a wpływ rzeczywistej wielkości podparcia uwzględnia jedynie w strefie podporowej. Znanych jest też kilka metod dokładniejszych. Każda z metod, z wyjątkiem najbardziej przybliżonych, posiada swoje ograniczenia strukturalne. [więcej w: bricomarche jarocin, żebra rozdzielcze, domowa stacja uzdatniania wody ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin domowa stacja uzdatniania wody żebra rozdzielcze