Wiekszosc rozwiazan, w tym takze empirycznych, dotyczy obszaru pola wewnetrznego o siatce regularnej, a jedynie sporadycznie uwzgledniano obszary przy krawedziowe i wplyw wsporników

Większość rozwiązań, w tym także empirycznych, dotyczy obszaru pola wewnętrznego o siatce regularnej, a jedynie sporadycznie uwzględniano obszary przy krawędziowe i wpływ wsporników. Dopiero dalsze doskonalenie programów ETO pozwoli w przyszłości uzyskać w sposób wystarczająco dokładny (zgodnie z poczynionymi założeniami) rozwiązania płyt dla trudniejszych, a często w praktyce występujących przypadków. Metody przybliżone, sprawdzone doświadczalnie, przy ostrożnym i właściwym ich stosowaniu, pozwalają na określenie wystarczającej ilości zbrojenia w poszczególnych przekrojach, nie pozwalają jednak na określenie z wystarczającą dokładnością ugięcia płyty. Względy konstrukcyjne przemawiają za tym, aby płyta, o ile jest to tylko możliwe, wypuszczona była wspornikowo poza linię podpór. Wspornik taki nie tylko ułatwia rozwiązanie konstrukcyjne podparcia płyty na skrajnych, słupach, ale wpływa także na bardziej równomierny rozkład m omentów w strefie przy krawędziowej. Wpływ ten zilustrowano na przykładzie płyty dwupolowej, na którym podano przebieg momentów podporowych dla wspornika a/L = 1/12 i a/L = 1/3. [hasła pokrewne: bricomarche jarocin, domowa stacja uzdatniania wody, olx koscian ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin domowa stacja uzdatniania wody olx koscian