Wracajac do schematu wyodrebnionej plyty obciazonej mi swojej górnej i dolnej krawedzi silami na mimosrodzie, nalezy nieco dokladniej rozpatrzyc jej prace

Wracając do schematu wyodrębnionej płyty obciążonej mi swojej górnej i dolnej krawędzi siłami na mimośrodzie, należy nieco dokładniej rozpatrzyć jej pracę. Jak wiadomo, nośność każdego elementu nie krępego, a więc także płyty ściennej, zależy w dużej mierze od jej smukłości i warunków podparcia. Przy obliczaniu elementów prętowych postępujemy w ten sposób, że wpływ warunków podparcia uwzględniamy zmieniając długość pręta na odpowiednio dobraną długość obliczeniową która jest podstawą dla określenia smukłości pręta. W przypadku płyt ściennych postępować będziemy analogicznie. Dla płyty podpartej na dwu krawędziach współczynnik k = 1. Jeżeli wprowadzimy usztywnienie jednej krawędzi pionowej to potencjalne możliwości wygięcia płyty ściennej ulegają ograniczeniu. Przy wymiarowaniu takiej płyty interesuje nas miejsce, w którym wielkość ewentualnego odkształcenia jest największa w tym przypadku będzie to pionowa kra wędź nieusztywniona. Jednakże wpływ usztywnienia jednej krawędzi na drugą nieusztywnioną będzie tylko wtedy istotny, jeżeli obie krawędzie nie będą zbyt odległe. Przyjmuje się, że wpływ ten zanika z chwilą, gdy długość płyty b przekroczy jej wysokość lp. W takim przypadku krawędź nieusztywniona traktowana jest jak płyta nieusztywniona na krawędzi pionowej, a więc k = 1. [więcej w: domowa stacja uzdatniania wody, markizy tarasowe cena, koszt budowy domu z drewna ]

Powiązane tematy z artykułem: domowa stacja uzdatniania wody koszt budowy domu z drewna markizy tarasowe cena