Zaklada sie tu, ze plyty nie wykonuja obrotu na podporze

Zakłada się tu, że płyty nie wykonują obrotu na podporze. Jeżeli występuje tylko częściowe utwierdzenie płyt na podporze poprzez dociśnięcie ich krawędzi płytami ściennymi wyższych kondygnacji to trzeba przyjąć, że płyta ma możliwość wykonania pewnego obrotu na podporze. Następuje wtedy przesunięcie wypadkowej reakcji płyty ku krawędziom płyty ściennej. Jeżeli podparcie płyty zapewnia zupełnie swobodny jej obrót na podporze. Kształt wykresu oddziaływań oraz ich zasięg c zależny jest od sztywności giętej stropu oraz cech sprężysto plastycznych materiałów, z których wykonane są strop i ściana. Dla ułatwienia obliczeń przyjmuje się w takich przypadkach, uwzględniając plastyczne odkształcenia betonu, że oddziaływanie ma kształt trójkąta, a wypadkowa reakcji płyty przyłożona jest w odległości 1/3 długości podparcia c od krawędzi podpory. Przyjęcie to dotyczy tych wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych podparcia stropu na cianie, w których moment podporowy nie jest przejmowany przez odpowiednie zbrojenie łączące płyty. Położenie wypadkowej oddziaływania stropów S określa się względem osi obojętnej ściany. Dla omówionych przypadków przy S2 > Si mimośród działania siły wypadkowej S = SI + S 2 oblicza się ze wzoru S2e2-SlelSI+S2 Norma BN-74/8812-01 dopuszcza, niezależnie od sposobu podparcia płyt stropowych na ścianie, przyjęcie przyłożenia reakcji wypadkowej oddziaływania stropu w połowie odcinka c. Niezależnie od obciążeń przyłożonych na górnej krawędzi płyty ściennej, obciążona może być ona także wzdłuż swojej pionowej krawędzi. [przypisy: fotowoltaiczne, żebra rozdzielcze, rozbudowa domu projekty ]

Powiązane tematy z artykułem: fotowoltaiczne rozbudowa domu projekty żebra rozdzielcze